Lösdrift och bete på Östarödsgården

Lösdrift Skåne
cara_gyll_001.jpg

Lösdrift & bete

Östarödsgården

På vackra Österlen utanför Sankt Olof ligger Östarödsgården som drivs av familjen Björklund. Här finns två stora lösdriftar med plats för elva ston och tolv valacker/hingstar. Hästarna går på lösdrift med tillgång till box under vinter halvåret och i stora fina beteshagar med varierad terräng under betessäsongen. 

Hästarna tas väl omhand av gårdens erfarna personal och allt sköts enligt överenskommelse. Nära samarbete med hovslagare och veterinärer som kommer ut regelbundet tillhandahålls också. Betena är parasitfria då de har växelbetats och alla hästar avmaskas alltid innan betesläpp. Platserna är i första hand till för unghästar, äldre hästar och tävlingshästar under rehabilitering. 

En pärla på Österlen

Lösdrift och bete för alla hästar

Professionell personal

På gården finns heltidspersonal som sköter allt från daglig översikt, foder och betesläpp till hovslagare och veterinär. Alltid med fokus på hästarnas välmående. Alla har goda kunskaper och sköter allt enligt överenskommelse. 

Bete Östaröd

Vacker miljö

På Östaröd finns stora vackra hagar i varierad terräng med framförallt stora fält. Finns även flera beten att växla mellan vid ett sämre tillväxt år. 

Tillgång till boxplats

På gården finns tillhörande stall som används till avelsston med föl och vid behov till lösdrifts hästarna.

Kossor

Gårdens andra djur

På gården finns även andra djurslag så som kossor.  

Boka plats till din häst idag